ПРОЕКТИ

ПОДДРЪЖКА НА ОБЩИ ЧАСТИ

Поддръжка на общи части на имоти и професионално почистване


 

Техническа поддръжка на вътрешно сградни инсталации:

 

Текуща и аварийна поддръжка на системи и инсталации

 

1. Поддръжка на ВиК инсталации:

» Поддръжка на водопроводни и канализационни инсталации

» Ежедневно наблюдение и следене състоянието на ВиК мрежата

» Отстраняване на повреди и аварии

» Монтаж и демонтаж на съоръжения

» Профилактика

 

2. Поддръжка на електро-инсталации:

» Обща техническа поддръжка и регулярни проверки на състоянието на електроинсталацията в обекта

» Отстраняване на повреди и подмяна на дефектирали елементи

» Монтаж и демонтаж на съоръжения

» Профилактика

» Поддръжка на аварийното захранване

 

3. Поддръжка на асансьорни уредби на сгради:

» Сервизно обслужване и ремонт на всички видове асансьорни уредби - поддръжка и текущ технически преглед съгласно приложимите държавни технически норми и изискванията на съответния производител

» Аварийно поддържане 24 часа в денонощието - осигуряване на оперативна реакция по всяко време на денонощието

» Пълна профилактика на всички възли на асансьорната уредба

 

4. Поддръжка на отоплителна, вентилационна и климатична техника:

» Проверка и профилактика работните налягания, съответно в режим на работа според сезона и измиване на външното тяло

» Почистване филтрите на вътрешното тяло

» Проверка и профилактика на ел. частта, мотора, електрониката и циркулационните помпи

» Проверка температурата на водата, маслото и зададените параметри, дали съответстват спрямо околната температура

» Профилактика и отстраняване на повреди

 

5. Поддръжка на противопожарна инсталация на имота:

» Поддръжка на пожароизвестителни инсталации - ежемесечен оглед на системата, проверка на настройките и работата на инсталациите в режим “пожар” и “повреда”. Проверка на изнесените светлинни и звукови сигнализатори, почистване на оптичната система на датчиците и т.н.

» Поддръжка на пожарогасителни инсталации - ежемесечен оглед на тръбопроводите и спринклерните глави, контрол на положението на крановете, показанията на манометрите и помпените станции. Проверка в режим “пожар” на инсталациите и изнесените звукови и светлинни сигнализатори.

» Поддръжка и профилактика на пожарогасители

×
Име:
Парола
Вход