ПРОЕКТИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ


Професионален домоуправител:

 

» Управление на етажната собственост съгласно ЗУЕС: представителство пред общински,  държавни органи и институции,  водене на Книгата на собствениците ;

» Организиране и провеждане на общи събрания на собствениците - изготвяне и предоставяне на необходимите материали, връчване и разлепяне на покани до заинтересованите лица, водене на протокол съгласно Закона за управление на етажната собственост;

» Касиер- събиране на месечни и други такси от обитателите и плащане на режийни разходи, разпределяне на суми за поддръжка и ремонти

» Съдействие при извършване на ремонти дейности и подмяна на съоръжения, провеждане на тръжни процедури

Пакет Мини включва:

 • Попълване и водене на Книгата на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за управление на етажната собственост
 • Организиране, обезпечаване и провеждане на редовни Общи събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;

 

Пакет Икономик включва:

 • Попълване и водене на Домовата книга, регистъра на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;
 • Организиране, обезпечаване и провеждане на редовни Общи събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;
 • Финансово управление на етажната собственост, в т.ч. събиране на ежемесечните такси и плащане на сметки за консумативни разноски.

 

Стандартен пакет:

 • Попълване и водене на Домовата книга, регистъра на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;
 • Организиране, обезпечаване и провеждане на редовни Общи събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;
 • Финансово управление на етажната собственост, в т.ч. събиране на ежемесечните такси и плащане на сметки за консумативни разноски;
 • Почистване на общи части- веднъж седмично
 • Почистване на околни пространства - веднъж седмично

 

Пълен пакет

 • Попълване и водене на Домовата книга, регистъра на собствениците и др. изискуеми документи от Закона за етажната собственост;
 • Организиране, обезпечаване и провеждане на редовни Общи събрания на собствениците и привеждане в действие на взетите решения;
 • Финансово управление на етажната собственост, в т.ч. събиране на ежемесечните такси и плащане на сметки за консумативни разноски;
 • Почистване на общи части- два пъти седмично;
 • Почистване на околни пространства /вкл. почистване на сняг/ – два пъти седмично;
 • Поливане и поддръжка на зелени площи
 • Техническа поддръжка и контрол- в т.ч. дребни поправки на осветление, брави, ключове и др.

 

Почистване на входове

Почистването се извършва веднъж в седмицата и включва:

 • Измитане на общите стълби, площадки и фоайета;
 • Измиване на общите стълби, площадки и фоайета;
 • Почистване и измиване на входни врати;
 • Почистване на парапети;
 • Обиране на паяжини;
 • Почистване на площите около сградата;
 • Измиване на прозорци в общите части /два пъти в годината/
×
Име:
Парола
Вход