Абонаментни

Допълнителни

УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ „ОМЕКА МЕНИДЖМЪНТ” ООД

Омека Мениджмънт ООД предлага широк спектър от услуги, свързани с поддръжката на недвижими имоти: административно управление, почистване, техническа поддръжка, поддръжка на зелени площи и снегопочистване, професионален домоуправител, касиер, охрана, видеонаблюдение и контрол на достъпа, и др. Компанията притежава разнообразен портфейл управлявани имоти включващ административни, жилищни сгради, комплекси от затворен тип, посолства и техните резиденции, ТВ компании. Мисията на Омека Мениджмънт ООД е непрекъснато подобряване качеството на предлаганите услуги чрез лоялност, точност и креативност.

АБОНАМЕНТНИ УСЛУГИ

ПРОФЕСИОНАЛЕН ДОМОУПРАВИТЕЛ И КАСИЕР

1. Организиране и провеждане на регулярни Общи събрания на собствениците – до два пъти в годината:

Свикване на общите събрания съгласно Закона за управление на етажната собственост /ЗУЕС/, разлепяне на покани, провеждане и обезпечаване на събранията, водене и изготвяне на протокола.

2. Инкасиране, плащания, банкови операции:

Изпълнителят осигурява инкасиране на таксите, които Общото събрание е взело като решение да бъдат събирани и които са задължителни за нормалното съществуване на всяка сграда; плащанията могат да бъдат извършвани по единна банкова сметка, в брой на назначен за сградата касиер или чрез система Epay/ Easypay. Изпълнителят предприема всички необходими извънсъдебни и съдебни действия за принудително събиране на дължимата такса поддръжка от собственици и ползватели, които не са изпълнили това си задължение в срок и според бюджет, съгласно решение на Общото събрание на Етажната собственост. Изпълнителят осигурява водене на стриктно счетоводство на етажната собственост. Изпълнителя оперира със средствата дължими му и акумулирани от всички собственици на етажната собственост за такса поддръжка в рамките на одобрения бюджет за съответната календарна година за определените услуги.

3. Услуги по обслужване на абонаментни, комунални и сервизни договорни задължения на Етажната собственост, включващи следните дейности:

  • Събиране, разпределение и заплащането на абонаментни и комунални разходи за сметка на собствениците на самостоятелните обекти, респ. на етажната собственост;

  • Абонаментно обслужване на сервизни договорни задължения, посочени от етажната собственост;

4. Административно управление:

4.1. Съдействие при извършване на ремонти на съоръженията в сградата: контакт с фирмите доставчици и допълнително събиране на средства за ремонти, събиране на оферти при необходимост;

–  Контрол при извършване на ремонтни работи в общите части на сградата;

– Изготвяне на разчети за разходите за ремонти дейности, маркетингово проучване и наемане на изпълнители за ремонтни дейности;

4.2. Съдействие за изготвяне и приемане на Правилник за вътрешния ред във входа; Попълване и водене на Книгата на собствениците и др. изискуеми документи от ЗУЕС.

4.3. Отчетност: изготвяне на месечни оперативни и финансови отчети.

 

Фирмата използва специализиран софтуер за управление на сгради в режим на Етажна собственост и затворени комплекси с възможност за достъп на индивидуалните клиенти до системата.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

1. ОБЩА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА ЕТАЖНИ СОБСТВЕНОСТИ

Услугата включва дребни поправки на осветление, брави, ключове, врати и др. на база абонаментно посещение на техник и обход на входа. Консумативите и материалите се заплащат допълнително по фактури.

2. ПОДДРЪЖКА НА ВИК ИНСТАЛАЦИИ:

• Подрръжка на водопроводни и канализационни инсталации;
• Ежедневно наблюдение и следене състоянието на ВиК мрежата;
• Отстраняване на повреди и аварии;
• Монтаж и демонтаж на съоръжения;
• Профилактика.

3. ПОДДРЪЖКА НА ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАЦИИ:

• Обща техническа поддръжка и регулярни проверки на състоянието на електроинсталацията в обекта;
• Отстраняване на повреди и подмяна на дефектирали елементи;
• Монтаж и демонтаж на съоръжения;
• Профилактика;
• Поддъжка на аварийното захранване.

4. ПОДДРЪЖКА НА АСАНСЬОРНИ УРЕДБИ НА СГРАДИ:

Работим с повечето асансьорни компании в София.
• Сервизно обслужване и ремонт на всички видове асансьорни уредби – поддръжка и текущ технически преглед съгласно приложимите държавни технически норми и изискванията на съответния производител;
• Аварийно поддържане 24 часа в денонощието – осигуряване на оперативна реакция по всяко време на денонощието;
• Пълна профилактика на всички възли на асансьорната уредба.

5. ПОДДРЪЖКА НА ОВИ ИНСТАЛАЦИИ:

• Проверка и профилактика работните налягания, съответно в режим на работа според сезона и измиване на външното тяло;
• Почистване филтрите на вътрешното тяло;
• Проверка и профилактика на ел. частта, мотора, електрониката и циркулационните помпи;
• Проверка температурата на водата, маслото и зададените параметри, дали съответстват спрямо околната температура;
• Профилактика и отстраняване на повреди

6. ПОДДРЪЖКА НА ПРОТИВОПОЖАРНИ ИНСТАЛАЦИИ:

• Поддръжка на пожароизвестителни инсталации – ежемесечен оглед на системата, проверка на настройките и работата на инсталациите в режим “пожар” и “повреда”. Проверка на изнесените светлинни и звукови сигнализатори, почистване на оптичната система на датчиците и т.н.
• Поддръжка на пожарогасителни инсталации – ежемесечен оглед на тръбопроводите и спринклерните глави, контрол на положението на крановете, показанията на манометрите и помпените станции. Проверка в режим “пожар” на инсталациите и изнесените звукови и светлинни сигнализатори.;
• Поддръжка на пожарогасители.

Почистване

1. Почистване на общи части в ЕС:

Измитане и измиване на фоайета, коридори, стълби, входни врати, асансьорна кабина и врати, измитане на пространства пред вход на сградата и в сутеренно ниво по установен график

2. Професионално почистване на имоти

• Почистване и поддържане на твърди и меки настилки със специализирани препарати и професионални почистващи машини, извършвано от специално обучени служители;
• Почистване и поддържане на вътрешносградни общи части, в т.ч. фоайета, външни и вътрешни стълбищни пространства, асансьори, мазета и подземни гаражи;
• Почистване на цокли, парапети, врати, каси, дограма по стълбищата и другите общи части на имота;
• Събиране и изхвърляне на отпадъци;
• Поддържане на общите тоалетни в добър вид /вкл. допълване с консумативи, като течен сапун, тоалетна хартия и др./;
• Вътрешно и външно измиване на отваряеми фасадни прозорци;
• Вътрешно и външно измиване на неотваряеми фасадни прозорц

СНЕГОПОЧИСТВАНЕ / ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

Постоянно поддържане на зелените площи през активния период от 7 месеца в състояние на добър външен вид и жизненост на тревата и храстите.:

6.1. Косене – до 4 пъти месечно /допълнително косене при необходимост се заплаща допълнително/;
6.2. торене NPK тор и пръскане на тревни площи и растения с включени консумативи– до 2 пъти на сезон;
6.3. окопаване и торенe на дръвчета и храсти с включени консумативи – есен и пролет;
6.4. подрязване на храсти в общите площи на комплекса
6.5. зазимяване на декоративната растителност – м. ноември
6.6. Снегопочистване /ръчно и машинно/ на абонаментен принцип или на база еднократно посещение.

Свържете се с нас

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

ОХРАНА И КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

1. Осигуряване на охрана с видеонаблюдение на сградата, входовете, околните пространства и гаражите.

• 24/12-часова охрана / с подизпълнител охранителна фирма/
• Осигуряване на денонощен контролиран пропускателен режим
• Охрана с физическа сила и технически средства от професионално подготвени охранители
• Изготвяне на мрежа за видеонаблюдение на всички уязвими места на сградата и прилежащите площи;

2. Осигуряване на портиер и рецепция
3. Обслужване на бариера
4. Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа и видеонаблюдение /с подизпълнители/

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ И СМР

– Дребни ремонти- в т.ч. боядисване, дребни поправки и СМР
– ВиК услуги
– Електро услуги

ДДД- УСЛУГИ: дезинсекция, дератизация и дезакаризация

ХАМАЛСКИ УСЛУГИ

• Пренасяне на мебели и офис оборудване
• Монтаж и демонтаж на мебели;
• Пренасяне на тежки и нестандартни предмети (метални каси, сейфове, пиана);
• Пренасяне на архиви и документи;
• Транспорт от 1 до 10 тона в София и страната.

Свържете се с нас